Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core

Công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10

COM 1
109.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 3GB
Băng thông - Unlimited
Backup - Hỗ trợ (ngày)
SSL - Miễn phí
Bảo mật, chống hack
Theo dõi hoạt động hằng ngày
Khắc phục lỗi khi phát sinh 24/24
Chi phí/năm - 1.300.000đ
COM 2
129.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 4GB
Băng thông - Unlimited
Backup - Hỗ trợ (ngày)
SSL - Miễn phí
Bảo mật, chống hack
Theo dõi hoạt động hằng ngày
Khắc phục lỗi khi phát sinh 24/24
Chi phí/năm - 1.540.000đ
COM 3
199.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 6GB
Băng thông - Unlimited
Backup - Hỗ trợ (ngày)
SSL - Miễn phí
Bảo mật, chống hack
Theo dõi hoạt động hằng ngày
Khắc phục lỗi khi phát sinh 24/24
Chi phí/năm - 2.380.000đ
COM 4
329.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 10GB
Băng thông - Unlimited
Backup - Hỗ trợ (ngày)
SSL - Miễn phí
Bảo mật, chống hack
Theo dõi hoạt động hằng ngày
Khắc phục lỗi khi phát sinh 24/24
Chi phí/năm - 3.940.000đ
PRO 1
76.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 3GB
Băng thông - 70GB
Địa chỉ Email - Unlimited
Tài khoản FTP - Unlimited
Database SQL - 2
Park/Addon Domain - Unlimited /1
SSL - Miễn phí
Chi phí/năm - 912.000đ
PRO 2
93.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 4GB
Băng thông - Unlimited
Địa chỉ Email - Unlimited
Tài khoản FTP - Unlimited
Database SQL - 3
Park/Addon Domain - Unlimited /1
SSL - Miễn phí
Chi phí/năm - 1.116.000đ
PRO 3
142.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 6GB
Băng thông - Unlimited
Địa chỉ Email - Unlimited
Tài khoản FTP - Unlimited
Database SQL - 6
Park/Addon Domain - Unlimited /2
SSL - Miễn phí
Chi phí/năm - 1.704.000đ
PRO 4
230.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 10GB
Băng thông - Unlimited
Địa chỉ Email - Unlimited
Tài khoản FTP - Unlimited
Database SQL - 9
Park/Addon Domain - Unlimited /3
SSL - Miễn phí
Chi phí/năm - 2.760.000đ
VIP 1
3.000.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 80GB
Băng thông - KGH
Email POP3/webmail - KGH
Subdomain - KGH
MySQL5 - 80
Backup - miễn phí
Chi phí/tháng - 3.000.000đ
Chi phí/năm - 36.000.000đ
VIP 2
3.330.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 90GB
Băng thông - KGH
Email POP3/webmail - KGH
Subdomain - KGH
MySQL5 - 90
Backup - miễn phí
Chi phí/tháng - 3.330.000đ
Chi phí/năm - 39.960.000đ
VIP 3
3.600.000đ

Server đặt tại

Dung lượng - 100GB
Băng thông - KGH
Email POP3/webmail - KGH
Subdomain - KGH
MySQL5 - 100
Backup - miễn phí
Chi phí/tháng - 3.600.000đ
Chi phí/năm - 43.200.000đ